18 Dec 2014

Laporan Bulan Ini


STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

KERJA-KERJA FIZIKAL
SEBANYAK 331 POINT CERUCUK DARIPADA 712 (1430) POINT DIBENARKAN OLEH PERUNDING SIAP DILANTAK SEHINGGA 15.12.2014. (23 % SIAP)

KERJA TANAH BAGI KAWASAN BANGUNAN UTAMA – KUANTITI TERKINI 23, 620 M3 / 45, 381 M3. (52 % SIAP).

SEBANYAK 6 POINT UJIAN FDT (FIELD DENSITY TEST) UNTUK LAPISAN KE LIMA (TERAKHIR) TELAH DILAKUKAN (AREA C).

PERSEDIAAN KERJA MEMBINA JALAN (AC/DC). PENEBANGAN 19 BATANG POKOK DI TEPI JALAN. PERMOHONAN PENGALIHAN TIANG TNB DAN TELEKOM.

PERSEDIAAN BAGI KERJA MLT (MAINTAIN LOAD TEST) BAGI POINT Q/21 – C9 (500mm Ø) DI KAWASAN BANGUNAN UTAMA.

Perancangan Bulan Hadapan


PERANCANGAN KERJA BULAN HADAPAN

KERJA FIZIKAL

KERJA PILING - Kerja-kerja melantak cerucuk di bangunan utama.(dijangkakan baki daripada 712 point yang diluluskan oleh perunding Azman & Lim akan disiapkan pada bulan hadapan mengikut keadaan cuaca).

KERJA TANAH – Kerja tanah bagi kawasan Bangunan M&E, Bangunan Waste Management serta sebahagian kecil kawasan STP (mengikut keadaan cuaca).

Program Kerja


 

 

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan Disember 2014 | Kuala Krai