Laporan Bulan Ini


STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

 

KERJA ANTI TERMITE

BANGUNAN UTAMA

KERJA PEMASANGAN PAIP SLEEVE UNTUK ANTI TERMITE DI ZON 3 SEDANG DIJALANKAN.

 

KERJA RASUK TANAH

KERJA-KERJA KONKRIT RASUK TANAH UNTUK ZON 2 TELAH DILAKUKAN SEPERTI DI DALAM SLIDE SETERUSNYA.

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 2 DI KAWASAN CATERING MASIH DALAM PROSES PEMASANGAN KOTAK BENTUK DAN BESI TETULANG.

 

PAPAK LANTAI TANAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN PAPAK LANTAI TANAH SEDANG DILAKUKAN UNTUK ZON 1 DAN ZON 3.

KERJA-KERJA KONKRIT PAPAK LANTAI UNTUK ZON 1 TELAH DILAKUKAN DI GRID LINE 4-5/ A1-E, E-E1/ 2-4, 2-5/ E1-H1,1-8/ H-M, 1-5/ M-N.

KERJA-KERJA KONKRIT PAPAK LANTAI UNTUK ZON 3 TELAH DILAKUKAN DI GRID LINE 11-13/ M-S.

 

TIANG

KERJA-KERJA PEMASANGAN BESI TETULANG DAN KOTAK BENTUK BAGI 10 BATANG TIANG DI GRID LINE 2-5/ G, H-J/ 2, H-J/ 3, K/3 & 2/L UNTUK ZON 1.

KERJA-KERJA KONKRIT TIANG SEBANYAK 15 BATANG DI SEPANJANG GRID LINE 0, GRID LINE 2-5/ E, 2-5/ F & 2/ E1.

 

HOUSEMEN QUARTERS DAN NURSES HOSTEL

KERJA TETOPI CERUCUK HOUSEMEN QUARTERS & NURSES HOSTEL
SEHINGGA 22.08.2015

ZON HOUSEMEN QUARTERS (31 nos), PENGOREKAN (31 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (31 nos) DAN PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (100%)

ZON NURSES HOSTEL (33 nos), PENGOREKAN (33 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (33 nos) DAN PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (100%)

 

BLOK M&E

KERJA-KERJA TETOPI CERUCUK
SEHINGGA 25.08.2015

ZON BLOK M&E (63 nos), PENGOREKAN (21 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK ( 0 nos) dan PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (0 %)

 

BALAI PELAWAT DAN BLOK TADIKA

PENGOREKAN

KERJA-KERJA MENGHAMPARKAN HARD CORE BAGI ASAS UNTUK BALAI PELAWAT TELAH DILAKUKAN.

KERJA-KERJA PENGOREKKAN BAGI ASAS UNTUK BLOK TADIKA TELAH DILAKUKAN.

 

AC/DC

KERJA AC/DC – JALAN SUSUR KELUAR- MASUK

KERJA-KERJA PENEBANGAN 6 BATANG POKOK.

KERJA-KERJA PENGOREKAN BAGI SUB-GRADE TELAH DILAKUKAN.

KERJA-KERJA MENGHAMPARKAN DAN MERATAKAN PASIR DAN CRUSHER RUN SEDANG DILAKUKAN.

KERJA-KERJA PEMASANGAN ROAD BARRIER DAN PAPAN TANDA SEMENTARA DI BAHU JALAN TELAH DILAKUKAN.

 

Perancangan Bulan Hadapan


KERJA FIZIKAL

KERJA ANTI TERMITE DAN KERJA RASUK TANAH

BANGUNAN UTAMA

PENYIAPAN KERJA PEMASANGAN PAIP SLEEVE UNTUK ANTI TERMITE UNTUK ZON 2 (TARGET SIAP 100%).

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 2 DIJANGKA AKAN SIAP. TARGET SIAP 100%.

 

KERJA PAPAK LANTAI DAN KERJA-KERJA UNDERGROUND SERVICES BAGI M&E

ZON 1, TARGET SIAP BAGI KERJA PAPAK LANTAI TANAH (100 %) DAN TARGET SIAP BAGI KERJA M&E (100 %)

ZON 2, TARGET SIAP BAGI KERJA PAPAK LANTAI TANAH (100 %) DAN TARGET SIAP BAGI KERJA M&E (100 %)

ZON 3, TARGET SIAP BAGI KERJA PAPAK LANTAI TANAH (100 %) DAN TARGET SIAP BAGI KERJA M&E (100 %)

 

TIANG

PENYIAPAN PEMBINAAN TIANG UNTUK ZON 1. TARGET SIAP 100%.

PENYIAPAN PEMBINAAN TIANG UNTUK ZON 2. TARGET SIAP 100%.

PENYIAPAN PEMBINAAN TIANG UNTUK ZON 3. TARGET SIAP 100%.

 

IBS BEAM

PEMASANGAN IBS BEAM LEVEL 2 UNTUK ZON 1. TARGET SIAP 50%.

 

NURSES HOSTEL & HOUSEMEN QUARTERS

KERJA RASUK TANAH
KERJA-KERJA PEMBINAAN BAGI RASUK TANAH UNTUK HOUSEMEN QUARTERS. TARGET SIAP 100%.

KERJA-KERJA PEMBINAAN BAGI RASUK TANAH UNTUK NURSES HOSTEL. TARGET SIAP 100%.

 

BLOK M&E

KERJA TETOPI CERUCUK
KERJA-KERJA PEMBINAAN TETOPI CERUCUK UNTUK BLOK M&E. TARGET SIAP 50%.

 

BLOK BALAI PELAWAT & TADIKA

KERJA ASAS TAPAK
KERJA-KERJA PEMBINAAN ASAS TAPAK BLOK BALAI PELAWAT. TARGET SIAP 100%.

KERJA-KERJA PEMBINAAN ASAS TAPAK BLOK TADIKA. TARGET SIAP 100%.

 

KERJA FIZIKAL (INFRA)

KERJA AC/DC

KERJA PENGOREKKAN TANAH KE ARAS SUB GRADE. TARGET SIAP 100%.

KERJA MENGHAMPAR LAPISAN PASIR (SUB BASE). TARGET SIAP 100%.

KERJA MENGHAMPAR LAPISAN CRUSHER RUN (ROAD BASE). TARGET SIAP 100%.

KERJA MENGHAMPAR LAPISAN PREMIX BINDER COARSE. TARGET SIAP 100%.

KERJA MEMBINA LONGKANG DAN PEMBENTUNG. TARGET SIAP 100%.

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan Ogos 2015 | Kuala Krai