Laporan Bulan Ini


STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

 

PAPAK LANTAI TANAH

BANGUNAN UTAMA

ZON (CATERING), AKTIVITI : SIAP KONKRIT KESEMUA PAPAK LANTAI TANAH PADA 18.11.2015 (100%)

 

TIANG LEVEL

ZON 1, AKTIVITI : KONKRIT 105 NOS DARIPADA KESELURUHAN 113 NOS (93%)

ZON 2 (KECUALI LINK BRIDGE), AKTIVITI : KONKRIT 62 NOS DARIPADA KESELURUHAN 62 NOS (100%)

ZON 3 (KECUALI LINK BRIDGE), AKTIVITI : KONKRIT 74 NOS DARIPADA KESELURUHAN 74 NOS (100%)

MEDICAL STORE, AKTIVITI : KONKRIT 15 NOS DARIPADA KESELURUHAN 15 NOS (100%)

CATERING, AKTIVITI : KERJA-KERJA PEMASANGAN BESI TETULANG DAN KOTAK BENTUK SEDANG DILAKUKAN

 

CORBEL (LEVEL 2)

ZON 1(KECUALI MEDICAL STORE), AKTIVITI : KONKRIT 30 NOS DARIPADA JUMLAH KESELURUHAN 30 NOS (100%)

ZON 2(KECUALI CATERING), AKTIVITI : KONKRIT 30 NOS DARIPADA JUMLAH KESELURUHAN 30 NOS (100%)

ZON 3, AKTIVITI : KONKRIT KESEMUA 21 NOS DARIPADA JUMLAH KESELURUHAN 21 NOS
(100%)

 

NIB/ BEAM (LEVEL 2)

ZON 1, AKTIVITI : KESEMUA NIB/ BEAM LEVEL 2 TELAH SIAP DIKONKRIT KECUALI DI GRIDLINE 6-9/E-K (70% SIAP)

ZON 2, AKTIVITI : KESEMUA NIB/ BEAM LEVEL 2 TELAH SIAP DIKONKRIT KECUALI DI GRIDLINE 9-10/H-H1 (95% SIAP)

ZON 3, AKTIVITI : SIAP KONKRIT KESEMUA NIB/ BEAM LEVEL 2 (100% SIAP)

 

IBS BEAM (LEVEL 2)

ZON 1(KECUALI MEDICAL STORE), AKTIVITI : PEMASANGAN IBS BEAM SEBANYAK 27 NOS DARIPADA JUMLAH KESELURUHAN 27 NOS (100% SIAP)

ZON 2(KECUALI CATERING), AKTIVITI : PEMASANGAN IBS BEAM SEBANYAK 26 NOS DARIPADA JUMLAH KESELURUHAN 26 NOS (100% SIAP)

ZON 3, AKTIVITI : PEMASANGAN IBS BEAM SEBANYAK 18 NOS DARIPADA JUMLAH KESELURUHAN 18 NOS (100% SIAP)

 

HOLLOW CORE SLAB (LEVEL 2)

ZON 1, AKTIVITI :KERJA PEMASANGAN HOLLOW CORE SLAB MASIH SEDANG DILAKUKAN (60%).

ZON 2, AKTIVITI : KERJA PEMASANGAN HOLLOW CORE SLAB MASIH SEDANG DILAKUKAN (90%).

ZON 3, AKTIVITI : PENYIAPAN PEMASANGAN KESEMUA HOLLOW CORE SLAB PADA 18.11.2015 (100%).

 

PAPAK LANTAI CAST IN-SITU (LEVEL 2)

ZON 1, AKTIVITI : KERJA PEMBINAAN PAPAK LANTAI CAST IN-SITU MASIH SEDANG BERJALAN (20% SIAP)

ZON 2, AKTIVITI : PENYIAPAN KESEMUA KERJA KONKRIT PAPAK LANTAI CAST IN-SITU PADA 10.11.2015 (100% SIAP)

ZON 3, AKTIVITI : PENYIAPAN KESEMUA KERJA KONKRIT PAPAK LANTAI CAST IN-SITU PADA 15.11.2015 (100% SIAP)

 

TOPPING DI ATAS HOLLOW CORE SLAB (LEVEL 2)

ZON 3, AKTIVITI : SIAP KONKRIT TOPPING DI ATAS HOLLOW CORE SLAB PADA 22.11.2015 (100% SIAP)

 

TIANG (LEVEL 2)

ZON 1, AKTIVITI : KONKRIT TIANG SEBANYAK 4 NOS DARIPADA KESELURUHAN 113 NOS (3.5% SIAP)

ZON 3, AKTIVITI : KONKRIT TIANG SEBANYAK 19 NOS DARIPADA KESELURUHAN 74 NOS (26% SIAP)

 

HOUSEMEN QUARTERS

PAPAK LANTAI TANAH
KERJA-KERJA MENGHAMPARKAN BESI BRC SIAP DILAKUKAN

KONKRIT LANTAI TANAH
KERJA-KERJA KONKRIT PAPAK LANTAI TANAH TELAH SIAP DILAKUKAN SEMUANYA PADA 22.11.2015.

 

NURSES HOSTEL

RASUK TANAH
KERJA-KERJA KONKRIT RASUK TANAH SIAP DILAKUKAN PADA 16.11.2015. (100% SIAP)

PAPAK LANTAI TANAH
KERJA-KERJA MERATAKAN TANAH UNTUK PEMBINAAN PAPAK LANTAI TANAH SEDANG DIJALANKAN.

 

BLOK M&E

RASUK TANAH
SEHINGGA 22.11.2015

BANGUNAN BLOK M&E, AKTIVITI : KERJA-KERJA KONKRIT TELAH DILAKUKAN DI GRIDLINE B-E/ 5.1-6.9 (15% SIAP)

 

BALAI PELAWAT

ASAS RAKIT
KERJA-KERJA KONKRIT BAGI ASAS RAKIT UNTUK BALAI PELAWAT TELAH SIAP DILAKUKAN PADA 14.11.2015.

TIANG
KERJA-KERJA PEMASANGAN KOTAK BENTUK DAN BESI TETULANG BAGI TIANG SEDANG DILAKUKAN.

 

BLOK TADIKA

ASAS RAKIT
KERJA-KERJA PENYEMBURAN ANTI TERMITE DAN PENGHAMPARAN PLASTIK POLYETHELENE TELAH DILAKUKAN PADA 18.11.2015.

KERJA-KERJA PENGHAMPARAN BESI BRC SEDANG DILAKUKAN.

 

SEWERAGE

KERJA PENGOREKAN & PEMBINAAN MANHOLE 7, MANHOLE 6, MANHOLE 5, MANHOLE 28 & MANHOLE 29 TELAH SIAP DILAKUKAN PADA 01.11.2015, 10.11.2015, 12.11.2015 & 17.11.2015.

(24% SIAP)

KERJA PEMASANGAN PAIP VCP DI ANTARA MANHOLE 13 KE MANHOLE 7 JUGA TELAH DILAKUKAN.

(12% SIAP)

Perancangan Bulan Hadapan


KERJA FIZIKAL

TIANG LEVEL 1

BANGUNAN UTAMA

PENYIAPAN KERJA-KERJA PEMBINAAN TIANG BAGI ZON 2 (CATERING) (TARGET SIAP 100%).

 

CORBEL LEVEL 2

PENYIAPAN BAKI KERJA PEMBINAAN CORBEL LEVEL 2 UNTUK KAWASAN MEDICAL STORE (TARGET SIAP 100%).

KERJA-KERJA PEMBINAAN CORBEL LEVEL 2 UNTUK KAWASAN CATERING AKAN DIMULAKAN (TARGET SIAP 30%).

 

CORBEL LEVEL 3

KERJA PEMBINAAN CORBEL LEVEL 3 UNTUK ZON 3. (TARGET 50%)

KERJA PEMBINAAN CORBEL LEVEL 3 UNTUK ZON 2 AKAN DIMULAKAN

 

IBS BEAM LEVEL 2

PENYIAPAN KERJA PEMASANGAN IBS BEAM BAGI LEVEL 2 UNTUK KAWASAN MEDICAL STORE (TARGET SIAP 100%).

KERJA-KERJA PEMASANGAN IBS BEAM LEVEL 2 UNTUK(KAWASAN CATERING) AKAN DIMULAKAN.(TARGET 30%)

 

IBS BEAM LEVEL 3

KERJA PEMASANGAN IBS BEAM LEVEL 3 ZONE 3 AKAN DIMULAKAN.

 

HOLLOW CORE SLAB LEVEL 2

PENYIAPAN BAKI KERJA PEMASANGAN HOLLOW CORE SLAB LEVEL 2 UNTUK ZON 1 & ZON 2 (TARGET SIAP 100%).

 

HOLLOW CORE SLAB LEVEL 3

KERJA PEMASANGAN HOLLOW CORE SLAB LEVEL 3 ZONE 3 AKAN DIMULAKAN

 

HOLLOW CORE SLAB LEVEL 2 (TOPPING)

PENYIAPAN KERJA TOPPING HOLLOW CORE SLAB LEVEL 2 UNTUK ZON 1 & ZON 2 (TARGET SIAP 100%)

 

TIANG LEVEL 2 ke LEVEL 3

KERJA PEMBINAAN TIANG LEVEL 2 UNTUK ZON 1 AKAN DISIAPKAN (TARGET SIAP 50%).

KERJA PENYIAPAN TIANG LEVEL 2 UNTUK ZON 2 & ZON 3 (TARGET SIAP 100%)

 

BRICK WALL LEVEL 1 (KERJA AKITEK)

KERJ-KERJA PEMBINAAN BATA DINDING LEVEL 1 BAGI ZON 3 AKAN DIMULAKAN.

 

NURSES HOSTEL & HOUSEMEN QUARTERS

PAPAK LANTAI TANAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN PAPAK LANTAI TANAH UNTUK NURSES HOSTEL (TARGET SIAP 100%).

 

IBS COLUMN

KERJA-KERJA PEMASANGAN IBS COLUMN HOUSEMEN QUARTERS (TARGET SIAP 100%) & NURSE HOSTEL AKAN DIMULAKAN.

 

BLOK M&E

RASUK TANAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK BLOK M&E (TARGET SIAP 100%).

 

PAPAK LANTAI TANAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN PAPAK LANTAI TANAH BLOK M&E (TARGET SIAP 100%)

 

TADIKA

KERJA ASAS TAPAK

KERJA-KERJA PEMBINAAN ASAS TAPAK BLOK TADIKA. (TARGET SIAP 100%).

 

TIANG

KERJA-KERJA PEMBINAAN TIANG BAGI BLOK TADIKA AKAN DIMULAKAN. (TARGET SIAP 100%)

 

BLOK BALAI PELAWAT

TIANG

KERJA-KERJA PEMBINAAN TIANG BAGI BLOK BALAI PELAWAT. (TARGET SIAP 100%)

 

RASUK BUMBUNG

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK BUMBUNG BAGI BLOK BALAI PELAWAT (TARGET 50%)

 

KERJA FIZIKAL (INFRA)

KERJA AC/DC

KERJA MENGHAMPAR LAPISAN PREMIX BINDER COARSE. TARGET SIAP 100%.

 

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan November 2015 | Kuala Krai