Laporan Bulan Ini


STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

 

KERJA CERUCUK

BANGUNAN HOUSEMEN QUARTERS – 182 POINT SIAP PADA 04.05.2015 – PENAMBAHAN CERUCUK SEBANYAK 30 POINT PADA 18.04.2015 DAN 04.05.2015 KERANA TERDAPAT CERUCUK PENDEK. (SIAP 100%)

BANGUNAN NURSES HOSTEL – 169 POINT SIAP 04.05.2015 – PENAMBAHAN CERUCUK SEBANYAK 13 POINT PADA 18.04.2015 KERANA TERDAPAT CERUCUK PENDEK. (SIAP 100%)

BLOK M&E – KERJA-KERJA PENANAMAN CERUCUK TAMBAHAN SEBANYAK 56 POINT SEDANG DILAKUKAN – PENAMBAHAN CERUCUK PADA 14.05.2015. (SIAP 81%)

 

UJIAN CERUCUK

MLT (MAINTAIN LOAD TEST) – 9 (SIAP) DARIPADA 11 JUMLAH KESELURUHAN.
7 – BANGUNAN UTAMA
1 – HOUSEMEN QUARTERS
2 – NURSES HOSTEL
1 – BLOK M&E

PDA (PILE DYNAMIC ANALYZE) – SIAP KESEMUA 32 nos UNTUK HOUSEMEN QUARTERS (12 nos), NURSES HOSTEL (12 nos) DAN BLOK M&E (8 nos). (SIAP 100%)

KERJA TETOPI CERUCUK
SEHINGGA 25.05.2015

ZON 1 (118 nos), PENGOREKAN (117 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (117 nos) DAN PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (99%)

ZON 2 (82 nos), PENGOREKAN (82 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (43 nos) DAN PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (43%)

ZON 3 (80 nos), PENGOREKAN (80 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (69 nos) DAN PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (80%)

 

KERJA STUMP
SEHINGGA 25.05.2015

ZON 1 (118 nos), KONKRIT STUMP (117 nos) DAN PERATUS STUMP YANG SIAP DIKONKRIT (99%)

ZON 2 (99 nos), KONKRIT STUMP (25 nos) DAN PERATUS STUMP YANG SIAP DIKONKRIT (25%)

ZON 3 (87 nos), KONKRIT STUMP (65 nos) DAN PERATUS STUMP YANG SIAP DIKONKRIT (75%)

 

KERJA ANTI TERMITE

KERJA PEMASANGAN PAIP ANTI TERMITE DI ZON 1 SEDANG DIJALANKAN BAGI KAWASAN GRID LINE L-R/1-5.

KERJA RASUK TANAH

KERJA-KERJA PEMASANGAN KOTAK BENTUK DAN BESI TETULANG UNTUK ZON 1 SEDANG DIJALANKAN.

KERJA-KERJA KONKRIT RASUK TANAH SEPANJANG GRID LINE 0 DAN L-R/1-5.

 

STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

KERJA AC/DC – JALAN SUSUR KELUAR- MASUK

KELULUSAN PELAN AC/DC DARIPADA JKR NEGERI TELAH DIPEROLEHI DENGAN KEPERLUAN MEMANJANGKAN JARAK AC/DC DARIPADA 46 METER & 60 METER KEPADA JARAK 99 METER.

KELULUSAN TMP TELAH DIPEROLEHI DARIPADA WPP(U) DAN TELAH DIKEMUKAKAN KEPADA JKR DAERAH UNTUK MAKLUMAN DAN ULASAN. SEDANG MENUNGGU SURAT KEBENARAN MULA KERJA DARIPADA JKR DAERAH KUALA KRAI.

PERTAMBAHAN KEPADA PENEBANGAN 3 BATANG POKOK & PENGALIHAN 2 TIANG TNB.

PENEBANGAN POKOK DAN PENGALIHAN TIANG TNB DAN TM YANG TERDAHULU TELAH SIAP DIBUAT. (SIAP 100%)

Perancangan Bulan Hadapan


KERJA FIZIKAL

KERJA RASUK TANAH
MENERUSKAN KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 1. TARGET SIAP 100%.

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 3 DIJANGKA AKAN DIMULAKAN PADA 04.06.2015. TARGET SIAP 50%.

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 2 DIJANGKA AKAN DIMULAKAN PADA 12.06.2015. TARGET SIAP 15%.

KERJA PAPAK BAWAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN PAPAK BAWAH DIJANGKA AKAN BERMULA DAN TARGET SIAP 50% UNTUK ZON 1

KERJA M&E

KERJA-KERJA PEMASANGAN UNTUK UNDERGROUND SERVICES M&E ZON 1 DI JANGKA BERMULA DAN TARGET SIAP 50%

KERJA AC/DC

MENYAMBUNG SEMULA KERJA AC/DC YANG TERGENDALA DAHULU.

MENJALANKAN KERJA PENEBANGAN TAMBAHAN 3 BATANG POKOK DAN PENGALIHAN TAMBAHAN 2 BATANG TIANG TNB. TARGET SIAP 100%.

MEMASANG PAPAN TANDA SEMENTARA DI BAHU JALAN YANG TERLIBAT DENGAN AC/DC. TARGET SIAP 100%.

MEMULAKAN KERJA PENAMBAKAN TANAH BAGI KAWASAN AC/DC YANG TERLIBAT. TARGET SIAP 20%.

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan Mei 2015 | Kuala Krai