20 Mar 2017

Laporan Bulan Ini


PEBENTANGAN KEMAJUAN KERJA

 

1-PEMBENTANGAN KEMAJUAN KERJA

 

KEMAJUAN FIZIKAL

 

1 KEMAJUAN FIZIKAL

 

RINGKASAN KEMAJUAN FIZIKAL

 

2 RINGKASAN KEMAJUAN FIZIKAL

 

3 RINGKASAN KEMAJUAN FIZIKAL

 

4 RINGKASAN KEMAJUAN FIZIKAL

 

RUMUSAN KEMAJUAN FIZIKAL

 

5 RUMUSAN KEMAJUAN FIZIKAL

 

6 RUMUSAN KEMAJUAN FIZIKAL

 

KEMAJUAN KEWANGAN

 

7 KEMAJUAN KEWANGAN

 

8 KEMAJUAN KEWANGAN

 

ISU & MASALAH PERLAKSANAAN SEMASA

10 ISU MASALAH PERLAKSANAAN SEMASA

 

11 ISU MASALAH PERLAKSANAAN SEMASA

 

12 ISU MASALAH PERLAKSANAAN SEMASA

 

13 ISU MASALAH PERLAKSANAAN SEMASA

 

STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

 

15 PELAN LANTAI BANGUNAN UTAMA

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan March 2017 | Kuala Krai