Laporan Bulan Ini


STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

 

KERJA CERUCUK

BANGUNAN UTAMA - 1446 DARIPADA 1471 POINT CERUCUK SIAP (98 % SIAP) – PENAMBAHAN 41 POINT PADA 12.03.2015.

HOUSEMEN QUARTERS – 152 DARIPADA 152 POINT CERUCUK SIAP (100 % SIAP) – SIAP PADA 24.02.2015

NURSES HOSTEL – 156 DARIPADA 156 POINT CERUCUK SIAP (100 % SIAP) – SIAP PADA 26.02.2015

 

UJIAN CERUCUK
MLT (MAINTAIN LOAD TEST) – 8 (SIAP) DARIPADA 8 JUMLAH KESELURUHAN BANGUNAN.

PDA (PILE DYNAMIC ANALYZE) – 46 (SIAP) DARIPADA 62 JUMLAH KESELURUHAN – TAMBAHAN 28 POINT PADA 24.03.2015.

LOJI BANCUHAN KONKRIT
BANCUHAN PERCUBAAN KALI KEDUA (TRIAL MIX) KONKRIT GRED 35 TELAH DIBUAT PADA 19 MAC 2015 DAN UJIAN MAMPATAN KONKRIT UNTUK 7 HARI TELAH DIBUAT PADA 26 MAC 2015.

KERJA TETOPI CERUCUK
KERJA-KERJA MENGOREK LUBANG DAN MEMASANG KOTAK BENTUK SERTA BESI TETULANG BAGI TETOPI CERUCUK TELAH MULA DIJALANKAN UNTUK ZON 1. (78% SIAP)

BANGUNAN M&E – 4 DARIPADA 172 POINT CERUCUK SIAP
(2 % SIAP) – PENAMBAHAN 9 POINT CERUCUK PADA 12.03.2015

KERJA TETOPI CERUCUK

SEBANYAK 49 nos TETOPI CERUCUK TELAH SIAP DIKONKRIT SEHINGGA KINI. (42% SIAP UNTUK ZON 1)

SEBANYAK 19 nos STUMP TELAH SIAP DIKONKRIT SEHINGGA KINI. (16% SIAP UNTUK ZON 1)

KERJA-KERJA KONKRIT TETOPI CERUCUK BAGI TOWER CRANE 1 DAN TOWER CRANE 2 TELAH SIAP.

KERJA AC/DC – JALAN SUSUR KELUAR- MASUK

KERJA PENEBANGAN POKOK YANG TERLIBAT TELAH SIAP.

PERMOHONAN PENGALIHAN TIANG TNB DAN TM TELAH DIBUAT DAN PENGALIHAN TIANG TM TELAH SIAP DIBUAT.

KELULUSAN TMP TELAH DIPEROLEHI DARIPADA JKR CKK DAN DALAM PROSES PENGEMUKAAN KEPADA JKR DAERAH UNTUK MAKLUMAN DAN ULASAN SEBELUM MEMBUAT TEMPAHAN PAPAN TANDA DAN MEMULAKAN KERJA

ISU BERKAITAN PBT

1. TENAGA NASIONAL BERHAD
Pengalihan 2 batang tiang TNB telah dipohon 17 November 2014. Staf TNB ada datang melawat tapak pada 30 November 2014.
Status terkini – pegawai yang dihubungi memaklumkan pengalihan tiang ini akan dibuat pada 25 Mac 2015 dan telah menunda lagi tarikh kepada 2 April 2015.

Penyediaan tapak PPU dan penyerahan kepada TNB
Bahagian Perancangan KKM telah memberi surat setuju dan tiada halangan.
Jumlah anggaran Wang Sumbangan Pengguna adalah RM 1.2 juta.
Status terkini – surat lokasi cadangan tapak PPU telah dikemukakan kepada TNB Negeri pada 16 Mac 2015.

2. TELEKOM MALAYSIA BERHAD
Pengalihan 1 batang tiang TELEKOM telah dipohon 17 November 2014. Permohonan kali ke-2 telah dibuat pada 23 Februari 2015.
Status terkini – Pengalihan tiang telah dibuat pada 24 Febuari 2015.

3. AIR KELANTAN SDN. BHD.
Permohonan wang sumbangan kepada AKSB sebanyak RM 3.5 Juta.

4. MAJLIS DAERAH KUALA KRAI
Wang ISF sebanyak 3% daripada kos projek perlu dibayar secara berperingkat kepada MDKK. Rujukan surat MDKK(OSC)PB/01/2015/(4) bertarikh 15 Mac 2015.

Perancangan Bulan Hadapan


KERJA FIZIKAL

KERJA PILING
Penyiapan penanaman penambahan point cerucuk bagi kawasan Bangunan Utama (25) dan Bangunan M&E (168).

KERJA BANGUNAN
Kerja-kerja pengorekan tetopi cerucuk di Zon 3 akan bermula.
Kerja-kerja pembinaan rasuk tanah di Zon 1.

UJIAN MLT & PDA
Bagi baki kawasan Bangunan Utama (16 Point PDA) dan Blok M&E.

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan Mac 2015 | Kuala Krai