Laporan Bulan Ini


STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

 

KERJA CERUCUK

PENYIAPAN KERJA-KERJA PENANAMAN KESEMUA 228 POINT CERUCUK TERMASUK CERUCUK TAMBAHAN SEBANYAK 56 POINT DI BLOK M&E PADA 04/06/2015 (TAMBAHAN 56 CERUCUK YANG TELAH DILULUSKAN OLEH PERUNDING AZMAN, LIM & ASSOCIATES PADA 14/05/2015)

 

UJIAN CERUCUK

UJIAN MLT (MAINTAIN LOAD TEST) BAGI 1 POINT CERUCUK B/3-A2 (250mm 0)
NURSES HOSTEL DAN 1 POINT CERUCUK B/4-Bl ( 400mm 0) UNTUK BLOK M&E.

KERJA TETOPI CERUCUK DAN STUMP

SEHINGGA 20.06.2015, KESEMUA KERJA-KERJA PEMBINAAN TETOPI CERUCUK DAN "STUMP" UNTUK ZON 1 (118 NOS), ZON 2 (99 NOS) DAN ZON 3 (87 NOS) TELAH DISIAPKAN.

KERJA-KERJA PEMBINAAN TETOPI CERUCUK UNTUK HOUSEMEN qUATERS DAN NURSES HOSTEL SEDANG DIJALANKAN. TERDAPAT 4 GRIDLINE IAITU GRIDLINE A,B, L DNA M BAGI KEDUA DUA BLOK BANGUNAN YANG MASIH BELUM MENDAPAT KELULUSAN OLEH PERUNDING AZMAN, LIM & ASSOCIATES. SEHINGGA 30.06.2015, BILANGAN KERJA-KERJA YANG TELAH DISIAPAKAN ADALAH :

Perancangan Bulan Hadapan


KERJA FIZIKAL

KERJA RASUK TANAH
PENYIAPAN PEMBINAAN RASUK TANAH BAGI ZON 2 DAN ZON 3

TETOPI CERUCUK
PENYIAPAN PEMBINAAN TETOPI CERUCUK BAGI NURSES HOSTEL DAN HOUSEMEN QUARTERS.

KERJA PAPAK BAWAH
KERJA-KERJA PEMBINAAN PAPAK LANTAI TANAH UNTUK ZON 1.

KERJA M&E
KERJA-KERJA PEMASANGAN UNTUK "UNDERGROUND SERVICES" M&E BAGI ZON 1.

KERJA AC/DC
KERJA-KERJA PEMOTONGAN TAMBAHAN 6 BATANG POKOK DAN PENGALIHAN 2 BATANG TIANG TNB BAGI KERJA-KERJA PEMBINAAN JALAN SUSUR KELUAR MASUK KE TAPAK (AC/DC).

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan Jun 2015 | Kuala Krai