Laporan Bulan Ini


STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

 

KERJA TETOPI CERUCUK DAN STUMP

KERJA-KERJA PEMBINAAN TETOPI CERUCUK DAN STUMP DI ZON 1, ZON 2 DAN ZON 3 TELAH DISIAPKAN SEPENUHNYA SEHINGGA 21.06.2015.

KERJA TETOPI CERUCUK HOUSEMEN QUARTERS & NURSES HOSTEL
SEHINGGA 29.07.2015

ZONE HOUSEMEN QUARTERS (31 NOS), PENGOREKAN (31 NOS), KONKRIT TETOPI CERUCUK (31 NOS) DAN PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (100%)

ZONE NURSES HOSTEL (33 NOS), PENGOREKAN (33 NOS), KONKRIT TETOPI CERUCUK (0 NOS) DAN PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (0%)

 

KERJA ANTI TERMITE

KERJA PEMASANGAN PAIP UNTUK ANTI TERMITE DI ZON 1 TELAH SIAP DAN ZON 3 SEDANG DIJALANKAN.

 

KERJA RASUK TANAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 1 DAN ZON 3 TELAH DISIAPKAN SEPENUHNYA PADA 30.06.2015 DAN PADA 13.07.2015.

KERJA-KERJA KONKRIT RASUK TANAH UNTUK ZON 2 TELAH DILAKUKAN DI GRID LINE 8-14/ E1-J, 17-22a/ D-H, 8-9/ J-L.

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 2 DI GRID LINE 12-17/ A-D SEDANG DILAKUKAN BERIKUTAN KAWASAN TERSEBUT BARU MENDAPAT KELULUSAN DARI PERUNDING AZMAN, LIM & ASSOCIATES PADA 21.07.2015.

 

PAPAK LANTAI TANAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN PAPAK LANTAI TANAH SEDANG DILAKUKAN UNTUK ZON 1 DAN ZON 3.

KERJA-KERJA KONKRIT PAPAK LANTAI UNTUK ZON 1 TELAH DILAKUKAN DI GRID LINE 4-6/ A1-E, E-E1/ 2-6, 2-6/ E1-H1 &

 

TIANG

KERJA-KERJA PEMASANGAN BESI TETULANG BAGI 6 BATANG TIANG DI SEPANGJANG GRID LINE 0.

 

PENGOREKAN

BALAI PELAWAT

PENGOREKAN - KERJA-KERJA PENGOREKAN BAGI ASAS UNTUK BALAI PELAWAT TELAH DIMULAKAN.

 

KERJA AC/DC

KELULUSAN PELAN AC/DC DARIPADA JKR NEGERI TELAH DIPEROLEHI DENGAN KEPERLUAN MEMANJANGKAN JARAK AC/DC DARIPADA 46 METER & 60 METER KEPADA JARAK 99 METER.

KELULUSAN TMP TELAH DIPEROLEHI DARIPADA WPP(U) DAN TELAH DIKEMUKAKAN KEPADA JKR DAERAH UNTUK MAKLUMAN DAN ULASAN. SURAT KEBENARAN MULA KERJA TELAH DITERIMA DARIPADA JKR KELANTAN.

PERTAMBAHAN KEPADA PENEBANGAN 6 BATANG POKOK & PENGALIHAN 2 TIANG TNB.

PENEBANGAN POKOK DAN PENGALIHAN TIANG TNB DAN TM YANG TERDAHULU TELAH SIAP DIBUAT. (SIAP 100%)

Perancangan Bulan Hadapan


KERJA FIZIKAL

KERJA TETOPI CERUCUK

PENYIAPAN PEMBINAAN KESEMUA BAKI TETOPI CERUCUK UNTUK NURSES HOSTEL. TARGET SIAP 100%.

KERJA ANTI TERMITE

PENYIAPAN KERJA PEMASANGAN PAIP SLEEVE UNTUK ANTI TERMITE UNTUK ZON 3 (TARGET SIAP 100%) DAN MEMULAKAN KERJA BAGI ZON 2.

KERJA RASUK TANAH

ZONE 1, TARGET SIAP BAGI KERJA PAPAK LANTAI TANAH (100%) DAN TARGET SIAP BAGI KERJA M&E (100%)

ZONE 2, TARGET SIAP BAGI KERJA PAPAK LANTAI TANAH (10%) DAN TARGET SIAP BAGI KERJA M&E (50%)

ZONE 3, TARGET SIAP BAGI KERJA PAPAK LANTAI TANAH (50%) DAN TARGET SIAP BAGI KERJA M&E (100%)

TIANG

PENYIAPAN PEMBINAAN TIANG UNTUK ZON 1. TARGET SIAP 100%.

PENYIAPAN PEMBINAAN TIANG UNTUK ZON 3. TARGET SIAP 100%.

IBS BEAM

PEMASANGAN IBS BEAM LEVEL 2 UNTUK ZON 1. TARGET SIAP 50%.

KERJA AC/DC

MENYAMBUNG SEMULA KERJA AC/DC YANG TERGENDALA DAHULU

MENJALANKAN KERJA PENEBANGAN TAMBAHAN 6 BATANG POKOK DAN PENGALIHAN TAMBAHAN 2 BATANG TIANG TNB. TARGET SIAP 100%.

MEMASANG PAPAN TANDA SEMENTARA DI BAHU JALAN YANG TERLIBAT DENGAN AC/DC. TARGET SIAP 100%.

MEMULAKAN KERJA PENAMBAKAN TANAH BAGI KAWASAN AC/DC YANG TERLIBAT. TARGET SIAP 100%.

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan Julai 2015 | Kuala Krai