Laporan Bulan Ini


STATUS PEMANTAUAN PROJEK (KERJA FIZIKAL DI TAPAK)

STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

 

KERJA CERUCUK

BANGUNAN UTAMA – SEMUA 1473 POINT CERUCUK SIAP (TERMASUK PENAMBAHAN 41 POINT PADA 12.03.2015 DAN 2 POINT DI GRIDLINE S/13 (100 % SIAP).

BANGUNAN HOUSEMEN QUARTERS – 152 POINT SIAP – PENAMBAHAN SEBANYAK 26 POINT PADA 18.04.2015 KERANA TERDAPAT CERUCUK PENDEK

BANGUNAN NURSES HOSTEL – 156 POINT SIAP – PENAMBAHAN SEBANYAK 13 POINT PADA 18.04.2015 KERANA TERDAPAT CERUCUK PENDEK.

BANGUNAN M&E – SEMUA 172 POINT CERUCUK SIAP (100 % SIAP) – SIAP PADA 20.04.2015.

 

UJIAN CERUCUK

MLT (MAINTAIN LOAD TEST) – 8 (SIAP) DARIPADA 10 JUMLAH KESELURUHAN.

PDA (PILE DYNAMIC ANALYZE) – SIAP KESEMUA 62 nos UNTUK BANGUNAN UTAMA. (POINT PDA BAGI M&E MASIH DALAM PEMILIHAN OLEH PIHAK PERUNDING A.L.A)

 

KERJA TETOPI CERUCUK

SEHINGGA 26.04.2015

ZON 1 (118 nos), PENGOREKAN (117 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (117 nos) dan PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (99%)

ZON 2 (99 nos), PENGOREKAN (21 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (5 nos) dan PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (5%)

ZON 3 (87 nos), PENGOREKAN (34 nos), KONKRIT TETOPI CERUCUK (27 nos) dan PERATUS TETOPI CERUCUK YANG SIAP DIKONKRIT (31%)

 

KERJA STUMP BANGUNAN UTAMA

ZON 1 (118 nos), KONKRIT STUMP (117 nos) dan PERATUS STUMP YANG SIAP DIKONKRIT (99%)

ZON 2 (99 nos), KONKRIT STUMP ( - nos) dan PERATUS STUMP YANG SIAP DIKONKRIT (0%)

ZON 3 (87 nos), KONKRIT STUMP (24 nos) dan PERATUS STUMP YANG SIAP DIKONKRIT (27%)

 

KERJA RASUK TANAH BANGUNAN UTAMA

KERJA-KERJA PENGOREKAN DAN PEMASANGAN KOTAK BENTUK UNTUK ZON 1 SEDANG DIJALANKAN.

 

KERJA RASUK TANAH BANGUNAN UTAMA

KERJA-KERJA PENGOREKAN DAN PEMASANGAN KOTAK BENTUK UNTUK ZON 1 SEDANG DIJALANKAN.

 

KERJA AC/DC – JALAN SUSUR KELUAR-MASUK

KERJA PENEBANGAN POKOK YANG TERLIBAT TELAH SIAP.

PERMOHONAN PENGALIHAN TIANG TNB DAN TM TELAH DIBUAT DAN PENGALIHAN TIANG TM TELAH SIAP DIBUAT.

KELULUSAN TMP TELAH DIPEROLEHI DARIPADA JKR CKK DAN DALAM PROSES PENGEMUKAAN KEPADA JKR DAERAH UNTUK MAKLUMAN DAN ULASAN SEBELUM MEMBUAT TEMPAHAN PAPAN TANDA DAN MEMULAKAN KERJA.

 

KERJA FIZIKAL

KERJA PILING

MENYIAPKAN PENANAMAN 26 POINT CERUCUK TAMBAHAN BAGI HOUSEMEN QUARTERS.

MENYIAPKAN PENANAMAN 13 POINT CERUCUK TAMBAHAN BAGI NURSES HOSTEL.

Perancangan Bulan Hadapan


KERJA FIZIKAL

KERJA TETOPI CERUCUK

PENYIAPAN PEMBINAAN BAKI (1) TETOPI CERUCUK UNTUK ZON 1.

PENYIAPAN PEMBINAAN KESEMUA BAKI TETOPI CERUCUK UNTUK ZON 2 DAN ZON 3.

KERJA STUMP

PENYIAPAN PEMBINAAN BAKI STUMP UNTUK ZON 1.

PENYIAPAN PEMBINAAN BAKI STUMP UNTUK ZON 2 DAN ZON 3.

KERJA RASUK TANAH

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH UNTUK ZON 1, ZON 2 DAN ZON 3.

KERJA PILING

PENYIAPAN PENANAMAN PENAMBAHAN POINT CERUCUK BAGI KAWASAN BANGUNAN UTAMA (25) DAN BANGUNAN M&E (168).(SELESAI)

KERJA BANGUNAN

KERJA-KERJA PENGOREKAN TETOPI CERUCUK DI ZON 3 AKAN BERMULA. (SELESAI)

KERJA-KERJA PEMBINAAN RASUK TANAH DI ZON 1 BERMULA.

UJIAN MLT & PDA

BAGI BAKI KAWASAN BANGUNAN UTAMA (16 POINT PDA) DAN BLOK M&E.(SELESAI)

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan April 2015 | Kuala Krai