30 Oct 2014

Laporan Bulan Ini


Kerja Yang Disiapkan Bulan Ini

Kerja-kerja yang disiapkan pada bulan ini merangkumi kerja-kerja fizikal, kerja-kerja awalan serta kerja-kerja bukan fizikal.

Kerja-kerja fizikal :
Kerja-kerja melantak pilot pile pada 12 point yang telah dipilih oleh pihak perunding dari Azman & Lim Associates Sdn Bhd iaitu:

1) Q/12-C4 - 500mm Ø
2) L/7-C1 - 500mm Ø
3) G/5-C2 - 500mm Ø
4) H/18-C4 - 500mm Ø
5) H/21-C4 - 500mm Ø
6) E/19-C3 - 500mm Ø
7) R/21-B1 - 400mm Ø
8) R/17-B2 - 400mm Ø
9) R/6-B3 - 400mm Ø
10) E/16-B5 - 400mm Ø
11) E/12-B2 - 400mm Ø
12) E/9-B2 - 400mm Ø

  • Ujian Proba Mackintosh bagi kawasan bangunan utama, houseman quartes dan nurses hostel.
  • Kerja-kerja MLT (Maintain Load Test) pada 2 pilot pile iaitu R/6-B3 (400mm Ø) dan L/7-C1 (500mm Ø).
  • Pemasangan ‘i-supervision’ pada 2 lokasi yang sesuai.

 

Kerja-kerja awalan :

Menyiapkan I unit weightbrigde.

Menyiapkan access ke tapak bangunan utama.

Kerja-kerja pengorekan longkang tanah sementara sekeliling tapak.

Menyiapkan I unit skid tank.

Perancangan Bulan Hadapan


Kerja-Kerja Yang Dijadualkan Pada Bulan Hadapan

Kerja-kerja yang dijadualkan pada masa dua minggu hadapan adalah merangkumi kerja-kerja berikut:

Kerja-kerja melantak cerucuk di bangunan utama (akan bersambung selepas ujian MLT Maintain Load Test selesai)
Kerja tanah – sebahagian kecil kuantiti kerja tanah bagi kawasan Bangunan Utama, Bangunan M&E, Bangunan Waste Management serta sebahagian kecil kawasan STP.

Penebangan 19 batang pokok di tepi jalan utama bagi kerja-kerja pembinaan susur keluar masuk ke tapak (AC/DC).

Gambar Projek : Pandangan Statik


Image

I Supervision

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan Oktober 2014 | Kuala Krai