27 Nov 2014

Laporan Bulan Ini


STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

KERJA- KERJA AWALAN TERKINI

PEMBINAAN KANTIN

PEMBINAAN LANTAI KONKRIT DI HADAPAN BILIK MESYUARAT TAPAK DAN LALUAN KE TANDAS

PEMBINAAN LALUAN BERBUMBUNG DI TEPI MESYUARAT TAPAK KE TANDAS

 

STATUS KEMAJUAN KERJA FIZIKAL

KERJA-KERJA FIZIKAL
PENANAMAN CERUCUK BAGI 6 POINT PILOT PILES DI KAWASAN NURSES HOSTEL DAN 6 POINT PILOT PILES DI KAWASAN HOUSEMEN QUARTERS..

PERSEDIAAN DAN KERJA-KERJA MLT (MAINTAIN LOAD TEST) BAGI POINT M/6 – A2 (250mm Ø) DI KAWASAN NURSES HOSTEL.

PENANAMAN CERUCUK SEBANYAK 98 POINT DI KAWASAN BANGUNAN UTAMA.

PERSEDIAAN KERJA MEMBINA JALAN SUSUR KELUAR – MASUK (AC/DC)
PENEBANGAN19 BATANG POKOK

Perancangan Bulan Hadapan


PERANCANGAN KERJA BULAN HADAPAN

KERJA FIZIKAL

KERJA PILING - Kerja-kerja melantak cerucuk di bangunan utama, nurses hostel dan housemen quarters (dijangkakan sebanyak 300 point akan disiapkan pada bulan hadapan).

KERJA TANAH – sebahagian kecil kuantiti kerja tanah bagi kawasan Bangunan Utama, Bangunan M&E, Bangunan Waste Management serta sebahagian kecil kawasan STP.

Muat Turun


Kerjasama

  • Clients Logo
  • Clients Logo
  • Clients Logo
Laporan Kemajuan November 2014 | Kuala Krai