SENARAI KLIEN, PENGARAH PROJEK & KONTRAKTOR

KLIEN:
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PENGARAH PROJEK:
PENGARAH CAWANGAN KERJA KESIHATAN,
JKR MALAYSIA

KONTRAKTOR REKA DAN BINA:
PEMBINAAN SPK SDN BHD

4logo

SENARAI PERUNDING:

ARKITEK:
A.MUKIF ARCHITECT

JURUTERA AWAM DAN STRUKTUR:
AZMAN, LIM & ASSOCIATES

JURUTERA MEKANIKAL
KVA CONSULT

JURUTERA ELEKTRIKAL
KVA CONSULT

JURUUKUR BAHAN
ZUL-QS CONSULT

MEDICAL PLANNER
AMA NORMA MEDICAL PLANNER S.B

EQUIPMENT PLANNER
MASTER HEALTH PLANNING